Taking too long? Close loading screen.

Názov realizovaného projektu:

Inovácia technologického vybavenia za účelom zavedenia výroby nového produktu - chladené a mrazené polotovary